Vi förenklar din vardag!

 

Om Företaget

Svenska Miljöhjälpen är ett företag som arbetar med hantering  av farligt avfall.

Våra kunder är bla  statliga myndigheter och bolag, 

universitet, kommuner, läkemedelsföretag, verkstäder, forsknings och bioteknikföretag

Länkar

 

Svenska Miljöhjälpen

 Riskavfall.com

 

 

         Här råder det kaos eftersom sidan är under uppbyggnad

 

Här var det nästan tomt.


Vi återkommer senare med viss information


För farligt gods se MSB-myndighetens hemsida

 

 

 

 

 

Använd gärna sidan riskavfall.com så länge eller gå till Svenska Miljöhjälpen AB

 

 

 

 

Copyright ® 2008 Kemavfall.com  Informationen är utan ansvar för svenska Miljöhjälpen AB och avsändaren ansvarar för korrekt hantering och avsändning.

 

 

 

     KEMAVFALL.COM