Vi förenklar din vardag!

Om Företaget

Svenska Miljöhjälpen är ett företag som arbetar med hantering  av farligt avfall.

Våra kunder är bla  statliga myndigheter och bolag, 

universitet, kommuner, läkemedelsföretag, verkstäder, forsknings och bioteknikföretag

Länkar

 

Svenska Miljöhjälpen

 

 

 

 

Kontakt

 

Behöver du hjälp med skrivna instruktioner eller konsultationer, kontakta Svenska Miljöhjälpen AB info@miljohjalpen.se

 

 

Copyright ® 2008 Kemavfall.com  Informationen är utan ansvar för Svenska mMljöhjälpen AB och avsändaren ansvarar för korrekt hantering och avsändning.   
      KEMAVFALL.COM